Filharmonia im. Romualda Traugutta

KOMUNIKATY

i ogłoszenia

Zostań partnerem lub sponsorem Filharmonii

 

Filharmonia im. Traugutta jest organizacją non-profit, która zajmuje się promocją szeroko pojętej twórczości muzycznej w tym przede wszystkim polskich pieśni patriotycznych  realizującą swoje cele z funduszy pozyskanych od sponsorów i darczyńców, a także z odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych. Podejmujemy również współpracę barterową z różnego typu instytucjami.

 

Gorąco zachęcamy do współpracy przy organizowanych przez nas koncertach, festiwalach pieśni, poezji, festiwalach pasyjnych i bożonarodzeniowych.

 

Statutowymi celami Fundacji Filharmonia im. Traugutta są:

 

1. Kultywowanie polskiej pieśni patriotycznej.

2. Zachowywanie w żywej pamięci śpiewów i melodii patriotycznych.

3. Przypominanie polskich rocznic i wydarzeń narodowych.

4. Popieranie i promocja twórczości muzycznej.

5. Promocja twórców młodego pokolenia w kraju i za granicą.

6. Propagowanie wyżej wymienionych celów Fundacji w szczególności w odniesieniu do

    dzieci i młodzieży.

7. Skupianie wokół idei Fundacji twórców, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli

    nauki i działaczy sfery kultury w kraju i za granicą.

 

Współpraca z Filharmonią

 

Zapraszamy artystów i zespoły artystyczne do współpracy  w ramach przygotowywanych przez nas koncertów i festiwali pieśni, poezji oraz festiwali pasyjnych i bożonarodzeniowych.

 

Koncerty rocznicowe i na zamówienie

 

Mamy w repertuarze koncerty poświęcone wszystkim ważnym narodowym rocznicom:

uchwaleniu Konstytucji 3. Maja, Insurekcji Kościuszkowskiej i Konfederacji Barskiej, Powstaniom: Listopadowemu, Styczniowemu, Warszawskiemu, koncert My, Pierwsza Brygada - pieśni legionowych i ułańskich związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości w 1918 roku, program Polskie Hymny składający się z pieśni, które w różnych okresach naszej historii pełniły oficjalnie bądź nieoficjalnie funkcję hymnu państwowego, oraz Wieczór Kolęd Patriotycznych.

 

Mamy w repertuarze także wiele koncertów pieśni polskich i europejskich oraz programów poświęconych polskiej i zagranicznej poezji.

 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ