Filharmonia im. Romualda Traugutta

Statutowymi celami Fundacji Filharmonia im. Traugutta są:

 

1. Kultywowanie polskiej pieśni patriotycznej.

2. Zachowywanie w żywej pamięci śpiewów i melodii patriotycznych.

3. Przypominanie polskich rocznic i wydarzeń narodowych.

4. Popieranie i promocja twórczości muzycznej.

5. Promocja twórców młodego pokolenia w kraju i za granicą.

6. Propagowanie wyżej wymienionych celów Fundacji w szczególności w odniesieniu do dzieci i młodzieży.

7. Skupianie wokół idei Fundacji twórców, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury w kraju i za granicą.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

FUNDACJA

FILHARMONIA im. ROMUALDA TRAUGUTTA

Krzysztof Kur – dyrektor

Ryszard Cieśla – dyrektor artystyczny

 

ul. Siemiatycka 9 lok. 66, 01 - 312 Warszawa

 

adres do korespondencji:

ul. Zwoleńska 94E m 3

04-761 Warszawa

 

kom. +48 601 312 911

tel. 22 664 32 22

 

fit@fit.waw.pl, www.fit.waw.pl

 

NIP 522-25-15-724

Regon 016190519

Krajowy Rejestr Sądowy 0000133543

Konto: 41 1140 2017 0000 4202 1168 5502  MultiBank