Filharmonia im. Romualda Traugutta

 

Filharmonia im. Romualda Traugutta, od swojego powstania w roku 1983, stawia sobie za cel kultywowanie pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach historycznych poprzez wykonywanie i upowszechnianie związanych z nimi polskich pieśni patriotycznych.

 

Oddajemy w Państwa ręce naszą szóstą płytę CD z polskimi utworami patriotycznymi. Tym razem są to pieśni i piosenki związane z Konstytucją 3 Maja. Program poświęcony Ustawie Rządowej z roku 1791 według scenariusza Tadeusza Kaczyńskiego – założyciela Filharmonii im. Romualda Traugutta, po raz pierwszy przedstawiliśmy jeszcze w czasie stanu wojennego – 2 maja 1983 roku w Kościele św. Jacka (Ojców Dominikanów) w Warszawie. Było to zaledwie trzy miesiące po pierwszym koncercie naszego Zespołu, poświęconym Powstaniu Styczniowemu, który wykonaliśmy w tej samej świątyni. Przez kilka lat program ten wykonywaliśmy w jedynych dostępnych dla tego typu koncertów miejscach jakimi były kościoły. Dopiero w maju 1989 roku, niedługo przed pierwszymi częściowo wolnymi wyborami, po raz pierwszy program ten wykonaliśmy w świeckim miejscu – w Teatrze Stara Prochownia na warszawskiej Starówce. W maju roku 1990 wykonaliśmy inscenizowaną wersję tego koncertu w Foyer Głównym Teatru Wielkiego w Warszawie.  maja 1991 roku – w wigilię 200. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja koncert ten wykonaliśmy w formie inscenizowanej razem z solistami, chórem i orkiestrą Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie i był on transmitowany przez Telewizję Polską. Z tamtego czasu pochodzi również pierwsze nagranie tych utworów dokonane przez Filharmonię im. Romualda Traugutta dla Polskiego Radia.

W programie koncertów, do których scenariusz stworzył Tadeusz Kaczyński, włączone były również utwory pochodzące z epoki, ale nie bezpośrednio związane z uchwaleniem Ustawy Rządowej z roku 1791. Na potrzeby tej płyty dokonaliśmy wyboru i umieściliśmy na niej wyłącznie utwory bezpośrednio związane z Konstytucją 3 Maja, jak również zamówiliśmy nowe opracowania muzyczne, które wykonał dla nas znakomity pianista, aranżer i kompozytor Mariusz Dubrawski.

Dziękujemy wszystkim znakomitym wykonawcom i realizatorom, którzy przyjęli nasze zaproszenie do wspólnej pracy przy stworzeniu tej płyty. Dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytutowi Muzyki i Tańca, a także Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej,  bez wsparcia których ta płyta nie miałaby szansy powstać.

Tą płytą upamiętniamy bardzo ważne dla Polski wydarzenia jakim było uchwalenie Konstytucji  Maja – drugiej po amerykańskiej konstytucji na świecie i pierwszej ustawie zasadniczej w Europie. Choć żywot tej Ustawy Rządowej trwał teoretycznie zaledwie dwa i pół roku, a w praktyce nieco ponad rok to było to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego Narodu i Państwa.

 

Ryszard Cieśla / Dyrektor Artystyczny

Krzysztof Kur / Dyrektor Filharmonii im. Romualda Traugutta

 

 

Pierwsza w Europie, a druga na świecie.

Uchwalona 3 maja 1791 roku w Warszawie

 

Każdorazowa współpraca z Filharmonią Traugutta to dla mnie ogromna lekcja patriotyzmu – nie tego na pokaz i na własną chwałę, ale autentycznego, zrodzonego z serdecznego poczucia przynależności do tej ziemi oraz z podziwu i wdzięczności wobec najlepszych jej synów. Moim zadaniem było podejście do tego tematu z pozycji muzyka, aranżera, pianisty poruszającego się w stylach literacko-muzycznych różnych epok historycznych. I o tym chcę  parę słów powiedzieć.

 W muzycznej i literackiej twórczości patriotycznej z tego okresu wyczuwam  ogromny ładunek pozytywnej  emocji patriotycznej, optymizmu i miłości do Ojczyzny. Wspaniałe, dostojne polonezy (Pieśń obozowa), radosne mazury i mazurki (Mazurek  Maja). Mamy też i parafrazę arii operowej  Karola Kurpińskiego ze zmienionym tekstem patriotycznym (Śpiew o wolności), pulsuje też muzyka warszawskiej ulicy (Na warszawskim rynku) – radość rozbrzmiewa w każdym takcie.  Słyszymy jednak również  stanowczy protest Polaków wobec frakcji targowickiej (Odpowiedź z Warszawy).

 Pieśni te mówią nam o budującej, powszechnej w tamtym czasie – zgodzie narodowej (piękne słowa z Mazurka 3 Maja – „u Polaków błogi raj”), niestety, zmąconej w konsekwencji działaniami obozu zdrady narodowej i agresją naszych wschodnich i zachodnich sąsiadów…

Jest to płyta o krótkim okresie szczęścia polskiego narodu  – w końcu XVIII wieku.

 Poprzez swoje artystyczne spojrzenie, pragnę przybliżyć Państwu ducha tych czasów – sprawić, by ożyły, zaklęte w tych utworach emocje ówczesnych Polaków i nadzieje na lepszą, wolną Polskę.

 Nadzieja, euforia, duma i  szczęście – i niestety, w niedalekiej przyszłości – rozbiory, długie lata niewoli i nieistnienia polskiego państwa na mapie Europy…

I o tym jest ta płyta…

 Serdecznie dziękuję wszystkim pomysłodawcom i producentom, wykonawcom i osobom zaangażowanym w ten projekt.

 

Mariusz Dubrawski

 

PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY W RAMACH PROGRAMU „MUZYCZNY ŚLAD” REALIZOWANEGO PRZEZ INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA.