Filharmonia im. Romualda Traugutta

Ryszard Cieśla i Krzysztof Kur. Fot. Jarosław Budzyński

Realizatorzy festiwali

 

Realizatorami Festiwalu Pieśni Kompozytorów Polskich i Festiwalu Pieśni Europejskiej od samego początku ich istnienia (2001 i 2005) jest Zarząd Filharmonii im. Romualda Traugutta:

 

Krzysztof Kur – śpiewak, solista i były Zastępca Dyrektora Naczelnego Warszawskiej Opery Kameralnej, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Ryszard Cieśla – śpiewak, solista Teatru Wielkiego –Opery Narodowej, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Profesor i Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

Ryszard Cieśla – śpiewak, solista Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Profesor i Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.