Filharmonia im. Romualda Traugutta

X

X

X

lat

Inauguracyjny koncert w kościele św. Jacka, 30 stycznia 1983 r. Od lewej: Edward Bukowian, Joanna Wieczorek, Przemysław Gintrowski, Magdalena Szczepanowska, Marcin Rudziński, Zbigniew Łapiński, Jan Frycz. fot. Archiwum

XXX lat Filharmonii

 

FILHARMONIA im. ROMUALDA TRAUGUTTA Powstała w okresie stanu wojennego z inicjatywy Tadeusza Kaczyńskiego jako grupa muzyków i aktorów stawiająca sobie za cel przypominanie zakazanych w PRL pieśni patriotycznych oraz związanych z nimi historycznie tekstów.

 

Pierwszy koncert zespołu odbył się 30 stycznia 1983 roku w warszawskim kościele św. Jacka (Ojców Dominikanów) w 120. rocznicę Powstania Styczniowego. Następne programy wiązały się z rocznicami Insurekcji Kościuszkowskiej, Konstytucji 3 Maja, odzyskania Niepodległości w roku 1918 oraz Powstania Warszawskiego i Powstania Listopadowego. Przygotowano także historyczny program Maryjny i Wieczór Kolęd Patriotycznych. Miniaturowa filharmonia występowała początkowo jedynie w kościołach, od roku 1984 także na Zamku Królewskim w Warszawie, w stołecznym Teatrze Wielkim i Teatrze Narodowym oraz rozmaitych salach całego kraju, a także za granicą, m.in. w Brześciu, Grodnie, Lwowie, Wilnie, Berlinie, Budapeszcie, Debreczynie, jedenastu miastach Kanady oraz w Chicago. Dała dotychczas ok. tysiąca koncertów, wielokrotnie inscenizowanych. Dokonała nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia, wydała kilka kaset oraz płytę CD. Nagrała kilka programów muzycznych dla Telewizji Polskiej. W 1999 roku została zarejestrowana jako Fundacja.

 

Filharmonia im. Romualda Traugutta jest organizatorem corocznych Festiwali: Letniego Festiwalu Pieśni Kompozytorów Polskich (2001-2013) odbywającego się w Łazienkach Królewskich i Pałacu w Wilanowie, Wieczorów z Poezją Polską (2002-2009), które realizowane są w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz w Pałacu w Wilanowie, Festiwalu Pasyjnego CRUCIFIXUS EST... (2003-2012) który odbywa się w Kościele Środowisk Twórczych i Bazylice św. Krzyża w Warszawie, Festiwalu Pieśni Europejskiej (2005-2013) którego koncerty wykonywane są w Łazienkach Królewskich oraz w Pałacu w Wilanowie. Z okazji 20-lecia działalności zorganizowała Festiwal Polskich Pieśni Patriotycznych AMOR PATRIAE (2003). W roku 2007 po raz pierwszy przygotowała cykl Salony Artystyczne – Muzyka i Literatura na Starówce, który miał miejsce w Muzeum Historycznym Miasta Stołecznego Warszawy, a w jego kolejne edycje odbywają się, oprócz Muzeum Historycznego, również w Pałacu w Wilanowie. Najnowszym przedsięwzięciem Filharmonii im. Romualda Traugutta jest Festiwal Bożonarodzeniowy INCARNATUS EST... który odbywa się od roku 2007 w okresie Bożego Narodzenia (26-30 grudnia) w Kościele Środowisk Twórczych i Kościele św. Anny w Warszawie.

 

W roku 2013 Filharmonia im. Romualda Traugutta obchodzi Jubileusz 30-lecie swojego istnienia.